Giới thiệu

Xin chào các bạn!

Mình là Duy, mình tạo blog này nhằm chia sẻ kiến thức về tin học đến tất cả mọi người. Mình mong muốn “Tất cả mọi người đều biết lập trình” vì “lập trình dạy chúng ta cách tư duy”