Quản trị mạng Series mới nhất Tutorial Windows

Bài 1: Cài đặt Windows Server 2008 Active Directory

Bài đầu tiên trong series Quản trị mạng Windows Server 2008 căn bản sẽ hướng dẫn các bạn cách nâng cấp domain.

Giới thiệu

Sau khi các bạn cài đặt Windows Server 2k8 r2 xong sẽ thấy màn hình như thế này. Các bạn dùng tổ hợp phím Ctrl + Alt + Delete để vào màn hình login (nếu cài trên máy thật) hoặc tổ hợp phím Ctrl + Alt + Insert (nếu cài trên VMWare)

Màn hình welcome
Màn hình welcome

Sau khi đăng nhập thành công sẽ xuất hiện một màn hình với các liên kết nhanh giúp chúng ta truy cập vào các tùy chọn một cách nhanh chóng.

Thay đổi múi giờ

Đầu tiên các bạn cài đặt lại múi giờ cho phù hợp với múi giờ của nước mình.

Tùy chọn cài đặt múi giờ trong Window Server 2k8 r2
Tùy chọn cài đặt múi giờ trong Window Server 2k8 r2

Các bạn chọn Change date and time … để tùy chỉnh lại múi giờ.

Hộp thoại cho phép tùy chỉnh thời gian
Hộp thoại cho phép tùy chỉnh thời gian
bai-1-quan-tri-mang-windows-server-2008-4
Hộp thoại thay đổi múi giờ

Cài đặt IP tĩnh

Việc đặt IP tĩnh rất quan trọng vì đây là server quản lý domain do đó việc IP bị thay đổi sẽ làm toàn bộ hệ thống bị lỗi. Để đặt IP tĩnh cho server, các bạn truy cập vào Control Panel và thực hiện theo các bước dưới đây:

Truy cập vào Control Panel
Truy cập vào Control Panel
Truy cập vào mục View network status
Truy cập vào mục View network status
Truy cập mục Change Adapter Setting
Truy cập mục Change Adapter Setting

Sau khi hiện danh sách các Adapter, các bạn chọn adapter đang kết nối mạng (ở đây mình chỉ có một kết nối duy nhất). Click chuột phải và chọn Properties…

Chọn IP v4
Chọn IPv4

Trước khi các bạn đặt IP, các bạn có thể xem qua IP đang được cấp phát động cho bạn là gì để cài đặt phù hợp hơn (hoặc phải có kế hoạch về mô hình mạng trước khi cài đặt).

Cấu hình kết nối
Cấu hình kết nối
Cài đặt các kết nối
Cài đặt các thông số IP

Các thông số về DNS các bạn có thể bỏ qua, do trong quá trình nâng cấp lên domain hệ thống sẽ tự động cài đặt DNS Server và cài đặt cấu hình cho chúng ta.

Nâng cấp Domain

Sau khi cấu hình thời gian và IP chính xác, chúng ta sẽ tiến hành nâng cấp domain. Đầu tiên chúng ta cần xác định domain sẽ cài đặt, ví dụ mình sẽ đặt domain là nangviet.dev

Các bạn vào Run gõ lệnh

dcpromo
Lệnh dcpromo
Lệnh dcpromo

 

Hộp thoại lấy thông tin
Hộp thoại lấy thông tin

Các bạn thực hiện theo các bước tiếp theo cho việc cài đặt một domain mới hoàn toàn trong toàn hệ thống mạng.

Hộp thoại chào mừng
Hộp thoại chào mừng
Hộp thoại cảnh báo sự tương thích giữa các hệ điều hành
Hộp thoại cảnh báo sự tương thích giữa các hệ điều hành

Ở bước này chúng ta chọn Create a new domain in a new forest để tạo mới domain.

Hộp thoại chọn loại domain
Hộp thoại chọn loại domain

Các bạn nhập vào tên domain mới hoàn toàn. Đây là root domain của toàn hệ thống.

Hộp thoại nhập tên domain
Hộp thoại nhập tên domain
Kiểm tra tên miền có hợp lệ không
Kiểm tra tên miền có hợp lệ không

Bước này các bạn sẽ chọn phiên bản của Domain. Các bạn chọn phiên bản cao nhất là Windows server 2k8 R2. Mình sẽ giải thích thêm về phần này ở một bài viết khác.

Chọn phiên bản quản trị
Chọn phiên bản quản trị
Các dịch vụ sẽ được cài đặt
Các dịch vụ sẽ được cài đặt
Thông báo về dịch vụ DNS
Thông báo về dịch vụ DNS
Các đường dẫn lưu trữ thông tin cài đặt
Các đường dẫn lưu trữ thông tin cài đặt

Các bạn đặt một password dùng để sử dụng trong trường hợp muốn phục hồi lại AD.

Đặt Password dùng để restore
Đặt Password dùng để restore
Bảng thông tin xác nhận trước khi cài đặt
Bảng thông tin xác nhận trước khi cài đặt
Quá trình cài đặt
Quá trình cài đặt
Kết thúc quá trình cài đặt
Kết thúc quá trình cài đặt

Các bạn restart lại server để hoàn tất quá trình cài đặt Domain.

Kiểm tra tên miền

Sau khi các bạn cài đặt tên miền thành công, các bạn restart lại hệ thống sẽ thấy màn hình đăng nhập như sau

Tên miền đã được cài đặt thành công
Tên miền đã được cài đặt thành công
Thông tin máy và tên miền
Thông tin máy và tên miền
Các Role đã được cài đặt
Các Role đã được cài đặt
Xem thông tin trong phần System
Xem thông tin trong phần System