Học lập trình web Kỹ thuật lập trình PHP Lập trình PHP

Bài 2: Cài đặt các phần mềm lập trình PHP

Bài 2 Cài đặt phần mềm lập trình PHP

Trong bài này chúng tôi chỉ giới thiệu đến bạn một số phần mềm dùng để lập trình PHP mà không hướng dẫn cài đặt. Bạn có thể chọn một trong số những phần mềm dưới đây để sử dụng.

I. Sublime Text

Sublime text là một trình soạn thảo code gọn nhẹ, cho phép cài đặt thêm nhiều gói plugin hỗ trợ lập trình viên tăng hiệu quả công việc. Đây cũng là trình soạn thảo code mà chúng tôi yêu thích.
Trang chủ: www.sublimetext.com

Hình 10 Sublime Text

II. Nodepad++

Nodepad++ là một trong những trình soạn thảo code được đa số lập trình viên yêu thích. Đây cũng là một trong những trình soạn thảo code được đánh giá rất cao.
Trang chủ: notepad-plus-plus.org

Hình 11 Notepad++

III. Dreamweaver

Dreamweaver là một Web IDE mạnh mẽ, hỗ trợ rất nhiều các ngôn ngữ lập trình web khác nhau. Đồng thời Dreamweaver cũng hỗ trợ kéo thảo giao diện, giúp cho việc thiết kế giao diện web trở nên trực quan và dễ dàng hơn.
Trang chủ: www.adobe.com/products/dreamweaver.html

Hình 12 Dreamweaver (nguồn: adobe.com)

IV. PHPDesigner

Khi trở thành một lập trình viên PHP thì không thể không biết đến PHPDesigner với rất nhiều các chức năng hỗ trợ cho việc lập trình PHP. Ngoài ra PHPDesigner còn hỗ trợ các ngôn ngữ khác về web như HTML,CSS, Javascript, v.v…
Trang chủ: www.mpsoftware.dk/phpdesigner.php

Hình 13 PHPDesigner