Tutorial

Cài đặt MySQL trên Ubuntu, Windows 10 Subsystem

Bữa giờ cài quá trời trên Ubuntu rồi mà chưa cài Database thì thiệt là có lỗi với mọi người quá. Hôm nay chúng ta cùng nhau cài MySQL trên Ubuntu, Windows 10 Subsystem nha cả nhà ơi.

Nếu các bạn đã theo dõi các bài viết trước thì các bạn cũng biết việc đầu tiên cần làm đó là update apt. Đồng thời mình sẽ cài đặt luôn mysql-server trên cùng một câu lệnh như sau

sudo apt-get update && sudo apt-get install mysql-server

Thêm một hình cài đặt nữa cho nó máu nè. Nếu có thời gian các bạn nên xem những packages nào được cài đặt vào hệ thống của mình.

Sau một hồi ngồi chờ đợi cũng xong, các bạn kiểm tra service mysql bằng lệnh dưới dây và thấy thông báo MySQL is stopped có nghĩa bạn đã cài đặt thành công.

sudo service mysql status

Tiếp theo chúng ta sẽ chạy service lên bằng lệnh

sudo service mysql start

Như vậy bạn đã cài đặt thành công mysql service lên Ubuntu trên Windows 10 Subsystem.

Tiếp theo chúng ta sẽ đăng nhập vào mysql và thử tạo database bằng lệnh sau

sudo mysql -uroot -p

Sau khi đăng nhập thành công, để tạo database mình dùng lệnh

create database nangviet_test;
show databases;

Chúc các bạn thành công 😀