Lập trình PHP Laravel Tutorial

Cài đặt Redis trên Ubuntu, Windows 10 subsystem

Redis hiện tại là một công cụ hơi bị hot để làm Cache và Session trong Laravel. Do đó hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Redis và cách áp dụng vào Laravel. Bạn nào chưa cài Laravel thì xem lại bài Cài đặt Laravel nhé.

Trước tiên hãy update bằng command sudo apt update

Tiếp theo chúng ta cài đặt Redis server và các phần phụ thuộc của nó.

sudo apt install redis-server

Sau khi cài đặt thành công, chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi một số config để chạy server Redis nhé. Các bạn mở file config của redis và bắt đầu thay đổi một số cấu hình nhé. Ở đây mình dùng nano để edit. Bạn có thể dùng bất kì công cụ gì bạn thích

sudo nano /etc/redis/redis.conf

Trước tiên hãy tìm dòng supervised no thành supervised systemd như hình

Sau đó hãy restart service redis để apply và khởi chạy lại Redis. Sau đó hãy xem status của redis server nha.

sudo service redis-server start
sudo service redis-server status

Okie như vậy là đã thành công bước đầu rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ setup một source Laravel và thử nghiệm kết nối với Redis. Chúng ta cùng đến thư mục ~/www và cài đặt source Laravel mới nhé.

cd ~/www
laravel new redis-test

Sau khi cài đặt xong chúng ta chạy source vừa mới cài đó nhé cd redis-test/ && php artisan serve Okie sau khi chạy xong chúng ta chỉnh sửa file .env để kết nối với redis server sử dụng session & cache luôn nhé

nano ~/www/redis-test/.env

Hãy thay đổi dòng CACHE_DRIVERSESSION_DRIVER thành redis như hình trên nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau viết một chương trình nho nhỏ ghi session và in session đó lên màn hình, tương tự như vậy với cache nhé.

Chúng ta hãy chỉnh sửa file route web.php cho nó nhanh nhé. Trước tiên hãy đọc qua document về sesion của Laravel trước nhé.

Route::get('/', function () {
    session(['test-key' => 'Hello world']);
    
    echo session('test-key');
});

Lưu file và xem kết quả trên trình duyệt nhé. Thấy được chữ Hello world là bạn đã thành công với session rồi. Còn lại hãy thử với cache nhé. Chúc các bạn thành công.