Quản trị mạng Windows

Cài đặt web server trên Windows Server 2008 – Phần 1

Phần 1: Web Server nền tảng Windows Server 2008 R2
1. Cài đặt VMWare √
2. Cài đặt Windows Server 2008 R2 – Tạo máy ảo và cài win √
3. Cài đặt IIS – Test với địa chỉ localhost
4. Tạo web site test
———————————————————————————
HƯỚNG DẪN

1. Cài đặt VMWare
Phần này tương đối dễ, chỉ cần next next finish là xong.
Link download: https://goo.gl/RzESvy

2. Cài đặt Windows Server 2008 R2 – Tạo máy ảo và cài win
Quan trọng lúc tạo máy ảo để cài Win cho dễ dàng thì cần chú ý xem clip, có một số lựa chọn quan trọng.
Link download: https://goo.gl/ncTQSm

Dưới đây là video hướng dẫn