Docker

Docker #3: Chạy container Apache trên Docker

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy container Apache và map thư mục source trên ổ cứng với thư mục htdocs (thư mục root mặc định của apache) trên container.

Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị source code, ở đây mình có sẵn một source demo để các bạn dễ dàng thực hành hơn. Các bạn download tại đây nhé: tải về

Image mà mình sử dụng ở đây là Bitnami Apache. Các bạn xem trước giới thiệu của nó ở trang Docker Hub trước khi xem video hướng dẫn nha. Trong video mình cũng có giải thích các tham số cần thiết. Mời các bạn xem video hướng dẫn các bước thực hiện:

Chúc các bạn thành công!