Docker

Docker #5: Hướng dẫn kết nối container Apache/PHP với MySQL

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy container Apache/PHP (xem lại bài 4) kết nối với MySQL container. Mình sẽ ví dụ bằng source code Login đơn giản.

Để chạy container Apache/PHP các bạn sử dụng image webdevops/php-apache-dev, mình đã có hướng dẫn ở bài 4 các bạn có thể tham khảo lại.

Image MySQL mình sử dụng Docker official MySQL image

Tuyệt vời, bây giờ chúng ta hãy chạy một container MySQL cùng với container Apache/PHP và cách liên kết các container này lại với nhau. Như vậy source code của chúng ta có thể dễ dàng kết nối database.

Các bạn download source code trong hướng dẫn tại đây: tải source code

Mời các bạn xem video hướng dẫn:

Chúc các bạn thành công.