Docker

Docker #7: Deploy ứng dụng dùng Git, Apache/PHP/MySQL container

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn deploy ứng dụng của mình trên Git sử dụng container Apache/PHP/MySQL. Các bạn có thể xem lại các bài trước để biết cách cài đặt Docker, sử dụng image Apache, PHP, MySQL nha.

Source code

Các bạn lấy source code từ Github của mình nhé: https://github.com/nguyenduy4994/laravel_login_demo

Docker Image

Trong video mình sử dụng các image sau:

Các bạn có thể xem lại bài Docker #6 để xem hướng dẫn cách chạy 2 images này và liên kết chúng. Mời các bạn xem hướng dẫn trong video dưới đây

Chúc các bạn thành công 😀