Kỹ thuật lập trình PHP Lập trình PHP

Bài 16: Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

I. MySQL là gì?

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến thường được sử dụng cùng với PHP. MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho web, phù hợp với mọi ứng dụng nhỏ và lớn. MySQL nhanh, đáng tin cậy và dễ sử dụng, bên cạnh đó còn hỗ trợ đa hệ điều hành. MySQL sử dụng ngôn ngữ SQL chuẩn.

II. PHP & MySQL

PHP và MySQL thường đi cùng với nhau trong các gói cài đặt. Tuy nhiên nếu chúng ta cài riêng thì việc cài đặt và cấu hình cũng không quá khó khăn. PHP cung cấp các phương thức để làm việc với MySQL một cách dễ dàng như mysqli, pdo.

PHP & MySQL hỗ trợ đa hệ điều hành (Windows, Unix, MacOS)

III. Phần mềm phpMyAdmin

Để tương tác với MySQL cần phải có một phần mềm cung cấp giao diện đồ họa hoặc sử dụng command line để làm việc với MySQL. Phần mềm thường được sử dụng là phpMyAdmin thường được cài sẵn theo các gói cài đặt.

phpMyAdmin chạy trên nền web do đó không phụ thuộc vào hệ điều hành mà phụ thuộc vào trình duyệt sử dụng. Chương trình này hoàn toàn miễn phí và có thể tải về cũng như nâng cấp một cách dễ dàng.

Hình 67 phpMyAdmin