Ở bài trước chúng ta đã cài đặt một trang web đơn giản, điều tiếp theo chúng ta cần phải…

1. Giới thiệu chung Codeigniter (CI) là một framework được dùng để xây dựng các ứng dụng web động. Giúp…