Linux Quản trị mạng Server & VPS Góc network

Hưỡng dẫn cài đặt MongoDB trên Ubuntu 18.04

MongoDB là một NoSQL database mã nguồn mở phổ biến và miễn phí. Ngày nay nó được sử dụng trong nhiều ứng dụng web. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt MongoDB trên Ubuntu 18.04

Chuẩn bị

Bạn cần setup server Ubuntu 18.04, một tài khoản có quyền sudo .

Cài đặt MongoDB

MongoDB có thể được cài đặt thông qua repository của Ubuntu. Đầu tiên, bạn cần update repository để có những phiên bản mới nhất.

sudo apt update

Cài đặt MongoDB bằng lệnh

sudo apt install -y mongodb

MongoDB sẽ được tự động chạy sau khi cài đặt thành công. Bước tiếp theo bạn cần phải kiểm tra service và database.

Kiểm tra service và database

Mặc dù MongoDB sẽ được tự động chạy trong quá trình cài đặt, nhưng bạn cũng cần kiểm tra bằng lệnh sau

sudo systemctl status mongodb

Như vậy bạn đã cài đặt MongoDB và chạy thành công. Tiếp theo bạn cần kiểm ta bằng cách kết nối đến MongoDB và chạy lệnh xem hệ thống

mongo --eval 'db.runCommand({ connectionStatus: 1 })'

Như vậy bạn đã cài đặt thành công và MongoDB đã sẵn sàng để sử dụng.