Góc lập trình Tutorial

Hướng dẫn cài đặt Python 3.7 trên Ubuntu từ source code

Chuẩn bị

Bạn cần đăng nhập vào Ubuntu với tài khoản có quyền sudo để có thể cài đặt một số gói cần thiết.

Cài đặt

Dưới đây là các bước thực hiện để cài đặt Python 3.7 từ source code.

Đầu tiên, bạn cần update apt và cài đặt các gói cần thiết sau để compile source code.

sudo apt update
sudo apt install build-essential zlib1g-dev libncurses5-dev libgdbm-dev libnss3-dev libssl-dev libreadline-dev libffi-dev wget

Bạn không cần lo lắng nếu có gói nào đã cài đặt, vì hệ thống sẽ tự kiểm tra và bỏ qua nếu bạn đã cài nó.

Tiếp theo bạn sẽ tải source code mới nhất về. Tại thời điểm viết bài này, phiên bản mới nhất của Python là 3.7.4. Bạn có thể đến trang Download Python để kiểm tra phiên bản mới nhất.

wget https://www.python.org/ftp/python/3.7.4/Python-3.7.4.tgz

Sau khi hoàn thành tải về, bạn hãy giải nén bằng lệnh

tar -xzf Python-3.7.4.tgz

Tiếp theo bạn hãy đến thư mục vừa mới giải nén Python-3.7.4 và hãy dành chút thời gian để xem các file bên trong.

cd Python-3.7.4

Bây giờ hãy chạy script config để chuẩn bị build source bằng lệnh

./configure --enable-optimizations

Quá trình này mất nhiều thời gian hay ít tuỳ vào tốc độ xử lý của CPU của bạn. Sau khi config xong, bạn hãy chạy lệnh sau để tiến hành quá trình build

make -j8

Tham số -j8 giúp bạn sử dụng 8 core của CPU để build. Tuỳ thuộc vào server của bạn có bao nhiêu core mà thay vào số 8 cho phù hợp.

Sau khi build xong, bạn hãy chạy lệnh sau để cài đặt Python vào hệ thống

sudo make install

Cài đặt thành công bạn hãy kiểm tra bằng cách chạy lệnh python3 –version , kết quả sẽ hiển thị phiên bản python được cài đặt vào hệ thống.