Tutorial Linux Quản trị mạng Server & VPS Góc network

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Server 18.04 trên máy ảo VMware Fusion

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ biết được cách cài đặt Ubuntu server 18.04 trên máy ảo VMware Fusion.

Chuẩn bị

Trước tiên bạn cần cài đặt VMware Fusion trên MacOS, file ISO Ubuntu Server 18.04 được tải tại trang chủ Ubuntu.

Tạo máy ảo

Hãy mở VMware Fusion, tại menu File chọn New (hoặc bạn có thể bấm Command + N). Cửa sổ tạo máy ảo sẽ hiện ra với nhiều lựa chọn như bên dưới

Hãy kéo và thả file ISO của Ubuntu server vào cửa sổ này, VMware Fusion sẽ tự phát hiện hệ điều hành và đưa ra gợi ý máy ảo phù hợp.

Bước tiếp theo bạn sẽ lựa chọn Easy install. Để dễ dàng cho việc cài đặt bạn có thể giữ nguyên và nhập mật khẩu. Nếu bạn muốn cài đặt như trên một máy tính thật, hãy bỏ chọn Easy install.

Bước tiếp theo chọn Firmware, hãy giữ nguyên Legacy BIOS và Continue. Nếu có thời gian hãy thử trải nghiệm với lựa chọn UEFI.

Bước tiếp theo, bạn sẽ được hỏi để xác nhận lại các lựa chọn. Bạn có thể tuỳ chỉnh bằng cách bấm Customize.

Bấm Finish và Lưu file máy ảo.

Cài đặt Ubuntu server 18.04

Quá trình cài đặt Ubuntu server 18.04 không mất nhiều thời gian. Đầu tiên, hãy chọn ngôn ngữ của bạn.

Tiếp theo hãy lựa chọn kiểu bàn phím, tốt nhất hãy để English (US) vì sự phổ biến của nó.

Tiếp theo, chọn Install Ubuntu để bắt đầu cài đặt Ubuntu.

Cấu hình địa chỉ IP, ở đây do sử dụng máy ảo nên Ubuntu tự động lấy IP từ DHCP server. Bạn có thể lựa chọn bằng cách nhập IP cho nó.

Bạn có thể bỏ qua bước nhập Proxy này.

Và địa chỉ Mirror cũng có thể bỏ qua.

Bước tiếp theo là lựa chọn ổ đĩa để cài đặt. Để đơn giản hãy chọn Use An Entire Dísk để sử dụng toàn ổ đĩa. Ubuntu sẽ bố cục giúp bạn.

Chọn ổ đĩa

Hãy kiểm tra lại phân vùng mà Ubuntu đã phân giúp bạn.

Xác nhận lần cuối.

Bạn hãy điền các thông tin về tài khoản và mật khẩu của bạn.

Bạn hãy tick chọn cài đặt SSH server. Việc quản trị server sẽ thông qua trình SSH.

Bạn có thể lựa chọn các phần mềm/gói được cài đặt khi cài hệ điều hành. Nếu không cần thiết bạn có thể bỏ qua bước này.

Bạn hãy chờ đợi trong ít phút, quá trình cài đặt nhanh hay chậm phụ thuộc vào các gói bạn lựa chọn cài đặt kèm theo.

Cài đặt hoàn tất, hãy reboot và đăng nhập vào tài khoản bạn nhập ở trên.