Blog

Laravel 5.5 sẽ là bản hỗ trợ dài lâu – LTS

Phiên bản 5.1 là phiên bản hỗ trợ dài lâu (LTS – Long Term Support) của Laravel và kéo dài đến hết năm nay. Phiên bản tiếp theo được sự hỗ trợ lâu dài của Laravel đó là bản 5.5

Laravel vừa thông báo trên Twitter rằng Laravel 5.5 sẽ tiếp tục dòng LTS. Cũng tương tự như bản LTS trước đó, bản 5.5 lần này cũng được hỗ trợ 2 năm cho việc fix bug và 3 năm cho các bản cập nhật bảo mật.

Đối với những người không quen thuộc với hỗ trợ dài hạn, đây là những phiên bản đặc biệt có tính năng khóa vào ngày phát hành. Họ không có bất kỳ tính năng mới nhưng tiếp tục nhận được bản sửa lỗi và cập nhật bảo mật trong suốt cửa sổ bảo trì.

Theo Laravel News