Ruby Series mới nhất

Ruby, Ruby on Rails series

Xin chào các bạn, Nắng Việt xin giới thiệu đến các bạn series hướng dẫn học Ruby và Ruby on Rails. Mình hy vọng series này sẽ giúp các bạn tiếp cận với ngôn ngữ Ruby và web framework Ruby on Rails để xây dựng được một website.

Giới thiệu Ruby, Ruby on Rails

Ruby là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, có khả năng phản ứng. Theo tác giả, Ruby chịu ảnh hưởng bởi Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada và Lisp. Ruby là ngôn ngữ thông dịch và hướng đối tượng. Ruby cung cấp nhiều mẫu hình lập trình, bao gồm lập trình hàm, hướng đối tượng, mệnh lệnh, phản xạ [Wikipedia].

Danh sách bài viết