Ở bài trước chúng ta đã cài đặt một trang web đơn giản, điều tiếp theo chúng ta cần phải…