Góc network Quản trị mạng Resource Windows

Tài liệu thực hành quản trị mạng windows server 2008 (Link 2022)

Nắng Việt chia sẻ với các bạn tài liệu thực hành quản trị mạng windows server 2008, một phiên bản phổ biến được sử dụng trong nhiều doanh nghiệp hiện nay.

Giới thiệu Windows Server 2008

Windows Server 2008 được Microsoft ra mắt ngày 12/11/2007 dành cho máy chủ gồm 6 phiên bản chính: standard, enterprise, datacenter, webserver, high-perform computing, itanium-based system. Trong bài viết này mình chỉ chia sẻ link tải tài liệu thực hành quản trị mạng windows server 2008 chứ không có link tải các phiên bản windows này.

tài liệu thực hành quản trị mạng windows server 2008

Yêu cầu phần cứng cài đặt Windows Server 2008:

  • CPU: 2GHz trở lên, tốc độ tối ưu là 3GHz trở lên
  • RAM: nên 1 GB trở lên. Bản Standard (32 bits) support tối đa 4GB; Bản Enterprise 32 bits support tối đa 32 GB RAM; bản 64 bits thì Standard support 32GB RAM; các phiên bản còn lại support 2TB RAM.
  • Ổ đĩa cứng: đĩa cứng tối thiểu để cài đặt HĐH Windows Server 2008 là 8 GB; khuyến cáo của Mircrosoft đối với bản Full thì không gian đĩa cứng còn trống 40 GB; không gian đĩa cứng tối ưu đối với bản Full là 80 GB.

Một số tính năng mới Windows Server 2008 so với Windows Server 2003:

  • Server Manager
  • Terminal Services Advanced Event Viewer
  • Server Core
  • Hỗ trợ Ipv6
  • Windows PowerShell
  • Internet Information Services 7.0
  • Máy Chủ ảo

Windows server 2008 là một cuộc cách mạng mới về các dòng sản phẩm dành cho server của Microsoft tại thời điểm ra mắt. Các phiên bản mới hơn gồm Windows server 2012 và 2016.

Tài liệu hướng dẫn thực hành quản trị windows server 2008

Tài liệu thực hành quản trị mạng windows server 2008 này hướng dẫn thực hành các vấn đề căn bản như Cài đặt Active Directory, Share file, DNS, v.v…

Tải về tài liệu thực hành quản trị mạng windows server 2008